ЗА НАС

Ние Арт Валл ООД сме дългогодишна компания развиваща дейност, както в предлагането на строителни материали, така и в изграждането на жилищни сгради в страната и чужбина. Благодарение на този опит, ние сме и производители на фасадни профили от EPS (експандиран полистирол). Разполагаме със широка гама продукти, които отговарят на изискванията на нашите клиенти. Освен широкия спектър от нашите продукти, изработваме и индивидуални решения, съобразени с Вашите проекти.

About us

We Art Wall Ltd. are a long-term developing company, both in the supply of construction materials and in the construction of residential buildings in the country and abroad. Thanks to our many years of experience in this industry, we’re a manufacturers of facade profiles from EPS as well. We have a wide range of products that meet the requirements of our customers. In addition to the wide range of our products, we also make individual projects tailored to your projects.

Scroll to top